lunes, 9 de agosto de 2010

Only takes one tree, to make a thousand matches
Only takes one match, to burn a thousand trees.

2 comentarios:

mailu dijo...

porque es como con la amistad,, jajaja you know,

CARO dijo...

esa frase es mui como greenpeace jaja